Tietoa toiminnasta

Mikkone Oy

Mikkone Oy on Rovaniemenalueella vuonna 2008 toimintansa aloittanut perheyritys jonka toiminta perustuu niin sanottuun kannolta kattilaan tapahtuvaan kokonaispalveluun.
Yrityksen päätoimipaikka on Hirvaalla,missä sijaitsee huoltohalli sekä puutavaraterminaali ja 1000m3 valmishakevarasto.
Toimitamme ostamiltamme leimikoilta omalla hakkuuketjulla valmistamamme puun joko energiapuuna tai valmishakkeena terminaaliin ,josta hake jaetaan käyttökohteisiinsa.
Suoritamme ostamillemme leimikoille myös kunnostusojitus metsätienteko sekä muut metsänparannustyöt.

Lämpöyrittäjä toiminta

Yrityksen omat laitokset
-Hirvas Kalliokumpu 1Mwh aluelämpölaitos jossa asiakkaina asunto-osakeyhtiöitä sekä alueen yrityksiä.
-Vikajärvi 200kw koulukiinteistö .
-Vanttauskoski 200kw koulukiinteistö joissa asiakkaana Rovaniemenkaupunki.

Tytäryhtiö Sirafire, jolla on 2013 valmistunut 700kw lämpölaitos Sinetässä ja 2014 valmistuvat 300kw laitos Niskanperälle sekä 160kw lämpölaitos Koskenkylään. Sirafiren omistamien laitosten hakkeen toimituksesta ja ylläpidosta vastaa Mikkone oy. Muita kohteita joihin toimitamme haketta tai haketuspalvelua on noin 15kpl. Esimerkiksi Ranuan kunta, paikalliset maanviljelijät, kyläyhdistykset sekä yksityiset pienlämpölaitokset. Yrityksen vuosittainen hakkeen menekki on noin 10000 kuutiota.