Metsäpalvelut

Puunkorjuu

Ostamme leimikoita. Pääpainopisteenä ovat ensiharvennukset ja tiehankkeet, joihin voimme tarjota kokonaisvaltaisia palveluita kilpailukykyiseen hintaan.

Metsän parannustyöt

Suoritamme metsäautoteiden tekoja sekä kunnostustöitä. Metsiin teemme myös ojitus-, mätästys- ja laikutustyöt.